Altijd 50 gebruikte
heftrucks op voorraad!

Schuineslootweg 60
7777 RC Schuinesloot
0523-684707
06-29078606
Keuring

Sinds 1 juli 1997 ligt de verantwoordelijkheid van de veiligheid van interne transportmiddelen bij de werkgever. Hiervoor is een veiligheidskeur opgezet. Wij beschikken over twee gecertificeerde keurmeesters die deze keuring voor u kunnen verzorgen.

Onze keurmeesters controleren de machine aan de hand van een inspectielijst. Voldoet de machine aan de wettelijk vastgestelde eisen, wordt de keuringssticker aangebracht op de machine. Vervolgens wordt er een keuringsrapport voor u opgesteld.

Het kan voorkomen dat onze keurmeester tekortkomingen bij uw machine constateert. De machine kan dan in eerste instantie niet goedgekeurd worden.

Eventuele tekortkomingen worden met u besproken. Hierna volgt een offerte en/of reparatie. Zo kan de veiligheidsnorm alsnog gehaald worden en wordt uw machine goedgekeurd.

Deze website maakt gebruik van een bezoekersteller die een cookie op uw computer plaatst. Deze cookie wordt gebruikt voor het registreren van het aantal bezoekers. Overeenkomstig de Europese privacy wetgeving (AVG), heeft u de mogelijkheid om dat te weigeren. Wanneer u weigert, plaatst deze website een cookie die die voorkeur een jaar onthoudt.

Telling toestaan or Telling weigeren